– med Jesus i hverdagen

I år, mer enn andre år, har den kristne troen vært under sterkt press. Media har vært opptatt av å tråkke på, vanne ut og motarbeide det kristne budskapet. Og ikke siden vikingtida har den kristne kulturarven hatt så stor motstand i Norge. Norge har blitt et land hvor religionsfriheten er på vikende front, og det vi får av nyheter i norske medier er filtrert og sortert ut etter alle kunstens regner. Ikke bare når det gjelder tro, men også hva som rører seg i politikk og vitenskap rundt omkring i verden. Det ser vi om vi løfter blikket litt og sjekker andre nyhetskilder enn de som hører til det vi kaller mainstream media i Norge.

Når det gjelder troen vår har vi i mange år sett hvordan lover endres for å ta kristendommen ut av det offentlige rom. Ut av skolene, ut av helsevesenet. Det siste jeg hørte var en skole som droppet «deilig er jorden» på juleavslutningen sin fordi sangen hadde religiøse elementer.

Og så kom jeg til å tenke på en julekalender som har gått på TV et par ganger: Jesus og Josefine. En dansk serie hvor jenta Josefine opplever hva som skjer når Jesus velger å gå en annen vei enn til korset. Det får store konsekvenser.

Så tenker jeg, hva om Jesus ikke hadde kommet? Hva om Gud hadde latt være å sende sin Sønn til jorda. Hvordan hadde verden sett ut i dag?

Det som er helt sikkert er at vi hadde hatt mange færre fridager. Jula hadde kanskje blitt byttet ut med en vinterfest, men påske, Kristi himmelfartsdag og pinse hadde nok vært vanlige arbeidsdager.

Om ikke Jesus hadde kommet hadde det ikke vært noen korstog i Midtøsten. Holocaust hadde kanskje ikke skjedd, med mindre verden hadde funnet noe annet å straffe jødene for enn at de tok livet av Jesus.

Hva med vitenskapen? Mange av de store vitenskapsmennene ble inspirert av troen sin. Albert Einstein sa i et intervju at «Som barn fikk jeg undervisning både i Bibelen og Talmud. Jeg er jøde, men jeg er betatt av nasareerens lysende skikkelse.»
Uten Jesus hadde mye av denne inspirasjonen vært borte, og sivilisasjonens utvikling kunne ha vært en helt annen.

Hva med Norge? Hadde vi vært et land i dag?

Grunnloven vår er bygd på den kristne tro. Mange av Eidsvoldsmennene var dypt troende mennesker. Uten Jesus hadde vi kanskje fortsatt vært under Danmark. Eller under IS for den saks skyld.
«Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud» synger vi i nasjonalsangen. Men uten Jesus hadde vi vært uten Gud, og totalt fortapt.

Og hva med håpet, freden og kjærligheten?

Gud sendte Jesus til jorda for å vise sin kjærlighet til alle mennesker. Det gamle testamentet er fullt av løfter om Han som skulle komme: Fredsfyrsten, Frelseren, den lidende Messias. Han som skulle gi frelse til alle folkeslag, ikke bare jødene.
Uten Jesus hadde vi vært underlagt han som Bibelen kaller «denne verdens fyrste». Det er et håpløst, brutalt og kjærlighetsløst prosjekt.

Men nå er det slik at Jesus faktisk kom.
I sin kjærlighet til menneskene valgte Gud å godta at Hans Sønn skulle ta av seg guddommeligheten sin og bli født som et lite barn på jorda.

Jula handler om Jesus. Jesus var jøde, født i en jødisk by av en jødisk mor i et okkupert jødisk Israel. Og han oppfylte det løftet som Gud hadde gitt Abraham for snart 4.000 år siden: «I deg skal alle jordens slekter velsignes»

Med Jesus kom håpet, freden og kjærligheten til jorden. Jesus er inkarnasjonen av alt det gode Gud har for oss. Uten Jesus, ingen jul, for Jesus er julas opphav. På engelsk kaler de det Kristusmesse (eller Christmas).

Hadde Jesus gått en annen vei enn til korset ville det gått veldig galt, det ser vi i serien om Jesus og Josefine.
Men Han gikk ikke en annen vei. Han gikk frivillig den eneste veien som kunne betale for verdens synder. Han døde for at du jeg skulle leve.

Syndens lønn er døden, står det i Bibelen. Og det står at alle mennesker har syndet, så vi er alle fortapt og dødsdømt. Men så står det videre at Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus.

Uten Jesus er du og jeg bestemt til evig fortapelse. Bibelen kaller det helvete.

Men alle de som aksepterer at de trenger å bli reddet og stoler på Jesus, skal bli frelst. Her i dette livet, og etter døden. Det holder ikke å vite om Jesus, vi må faktisk invitere Ham inn i livet, be Ham om tilgivelse og be Ham overta styringa. Da får jula et helt annet innhold, og livet også.
Jeg vet ikke hva du ønsker deg til jul, men jeg vet hva Jesus ønsker seg:
Han står klar med åpne armer og ønsker seg: deg.

Velsignet julehøytid til alle.