– med Jesus i hverdagen

Denne lappen lå i postkassa vår her om dagen (det er jeg som har stemplet «FEIL» på den).
Man siterte Bibelen og Koranen for å bevise at Messias har kommet. Det var til og med navn og bilde av ham på baksiden.
For de som måtte lure: Messias har ikke kommet tilbake. Ikke enda, men det er like før!

Det er lett å bli lurt. Derfor er det viktig å vite hva som står i Bibelen. Bibelen sier at i de siste tider skal mange stå fram som Messias. Men Jesus sier i Matteus 24:

Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.(Matt. 24:23-27)

Det skal altså ikke være noen tvil om hva som skjer når Jesus kommer igjen.
Men er du klar for det?
Når Jesus kom til verden gav Han frivillig sitt eget liv for vår synd og urettferdighet. Hans død blir til liv for alle som tar imot det livet Jesus har for oss.
Alle som tar imot Han gir Han retten til å bli Guds barn. Men Jesus tvinger ingen til å bli Guds barn. De som vil ha et evig liv og komme til himmelen må selv velge å tro på Ham, ta imot Ham som frelser og Herre, og følge Ham..

Det holder ikke å vite om Jesus. Om du er syk holder det ikke å vite at det er medisin i skapet. Du må ta medisinen for å bli frisk.
Jesus er vår medisin mot vår den dødelige sykdommen som heter synd. Og ikke nok med det: Han er LIV for oss.
Nå kommer snart Jesus igjen for å møte dem som Han har gitt livet sitt for, og som har tatt imot livets gave fra Ham. Da blir det fest!
Er du invitert?