– med Jesus i hverdagen

Hvordan takler du motgang. Eller:… hvordan takler du medgang?
Jesus vil være med på hele din livsvandring. Lar du Ham få lov?

Vi mennesker er skrudd sammen på forskjellig måte, og reagerer forskjellig på ting som møter oss. Likevel tror jeg det er noen prinsipper som gjelder for oss alle

Gå til Jesus først

«Det er lett å søke Gud når du har det vanskelig» var det en som sa. Og det er nok sant. Når du ikke har håp om hjelp noe annet sted er Gud den eneste tilflukt vi har. I mange land er ikke sikkerhetsnettet som i Norge, med helsevesen og sosiale tjenester. Man er helt prisgitt Guds nåde over livet. Det er lett å søke Gud når du ikke har noen andre å gå til.

Men det er også lett å bli bitter. Spesielt i våre velstående land. Vi som ofte har «alt», kan lett bli bitre når motgang og uheldige omstendigheter rammer oss. Bitre på omgivelsene våre, og på Gud.

Gå til Jesus først.

Jesus sier: «Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Når motgangen kommer er det viktig å søke Ham. Han er den som løser vanskelige situasjoner, Han er den som har alt du trenger i den situasjonen du er i.

Det er ikke sikkert Han tar deg ut av situasjonen du står i. Men du får kraft til å stå i det, om du kommer til Ham og gir ham alt.

Rikdommens forbannelse

På samme måte som det er lett å søke Gud i vanskeligheter, er det lett å glemme Gud når man har det godt. Men hva har du som ikke Gud har gitt deg? Hva har du å rose deg av?
Bibelen er full av historier om mennesker som glemte Gud i medgang. Spesielt i medgangen trenger vi å be Herren om å la oss være ydmykeFor Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir Han nåde: Er det noe vi virkelig trenger i denne tiden, så er det nåde til å være ydmyke for Gud. Det er når vi ydmyker oss for Ham at Den Hellige Ånd kan gi oss kraft til å brukes effektivt for Guds rike.

Søk Jesus først

Nok en gang handler det om å søke Jesus. Det er på bønnerommet, i fellesskap med Jesus, at Den Hellige Ånd utruster deg til tjeneste. Bestem deg for å prise Jesus under alle forhold. Lev etter prinsippet i Habakkuk 3:17-18:

Selv om fikentreet ikke blomstrer og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke gir noe føde, selv om småfeet er utryddet fra kveen og det ikke er noe storfe på båsene, så vil jeg likevel fryde meg i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud,