– med Jesus i hverdagen

Da Jesus var 12 år dro hele familien hans til Jerusalem for å feire påske.
På vei hjem igjen så ikke Maria og Josef noe til Jesus, men de trodde han var med i reisefølget. En dag senere var han fortsatt ikke kommet til rette, og de måtte dra tilbake til Jerusalem for å finne ham. Til slutt fant de ham i templet.

Er du sikker på at Jesus er med i reisefølget ditt? Har du sjekket at Han er der?

Kanskje har du vært så opptatt med å tjene Ham at du sakte , men sikkert har kommet vekk fra Ham? Jesus er mer opptatt av relasjon enn prestasjon.

Mange har opplevd noe med Jesus en gang, og lever på minnene. Jesus er ikke interessert i å være et minne. Han vil være livet ditt. 

Jesus sier at «den som vil følge Meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp hver dag, og følge Meg.»

Salme 139 sier: «Gransk meg og kjenn mitt hjerte. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på livets vei»

Å være kristen er ikke noe du opplevde for lenge siden. Å være kristen er å bestemme seg for å la Jesus prege livet, La Guds ord få avgjørende betydning. La Den Hellige Ånd få lede deg, dag for dag.Jesus har planer for deg som er mye større enn du tror. Han vet hva du trenger, og Han trenger deg. Han lengter etter å være sammen med deg, styrke deg og rettlede deg. For å få til dette trenger du å bruke tid med Ham, så han kan få lov å utruste deg og prege deg.

Det er min oppfordring til deg i dag: gi Jesus plass i livet ditt.