– med Jesus i hverdagen

Det som står i Bibelen, har Han sagt det?

Det virker som om Bibelen kan plukkes fram i biter etter eget ønske. «Det liker jeg, og det liker jeg. Men det liker jeg ikke, så det vil jeg ikke lese». Sånn er det ikke.

La meg fortelle deg en hemmelighet: om det står i Bibelen, så har Han sagt det.

Selv om du ikke liker det. Og selv om du ikke tror det.

Noen eksempler:

– «Du er dyrebar i Mine øyne, aktet høyt og elsket av Meg» (Jes.43:4)

Om du ikke føler det sånn er du likevel ekstremt verdifull for Gud.  Du er skapt i Guds bilde, og det er en bit av Ham i deg. Jesus lot seg korsfeste for deg, så mye er du verdt for Ham. 

Det har Gud virkelig sagt.

– «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. (Rom.5:8)».

Mange tror at de må rydde opp i livet sitt, slutte å «synde», og bli et bedre menneske før de kan ta imot Jesus i livet. Stemmer det med det med Bibelen sier?

Absolutt ikke!

Det er meningen at de som tror på Jesus skal leve et gudfryktig og hellig liv. Men rekkefølgen er viktig. Jesus døde for oss mens vi var syndere. Alle har muligheten til å invitere Jesus inn i livet, uansett hvilken livssituasjon de er i, hva de har tenkt og hva de har gjort. Det var derfor Jesus kom – for å tilgi oss syndene og hjelpe oss å leve rett.

– «Den som vil følge meg må fornekte seg selv, ta sitt kors opp hver dag og følge meg». (Luk 9:23)

Den var litt verre…..

Men det var det Jesus sa. Å være kristen er ikke noe man sier en gang i blant. Det er noe man er, det er selve livet. En disippel gjør som Mesteren sier. Og vi som tror er Jesu disipler.

«Uten helliggjørelse skal ingen se Herren» (Heb.12:14).

Helliggjørelse er en forutsetning for et liv med Jesus. Enten vi liker det eller ikke.

For det har Han sagt.

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør, ja, han skal gjøre enda større gjerninger enn disse» (Joh.14:12)

Tror du på det?

Jesus har sagt det. Og hvis Jesus har sagt det, så mener Han det. Og står for det. Du skal gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde.

«Summen av Ditt Ord er sannhet» (Salme 119:160) 

Skjønner du?

Ta til deg Guds Ord. Tro det, og det vil forandre deg. Ikke bare les det du har tro for, men les hele Bibelen. Ikke bare utvalgte vers, men les i sammenheng.

Be Den Hellige ånd om å hjelpe deg å forstå det du leser.